Back to Top

Lejebetingelser

Lejepris er kr. 1200,- for første døgn og efterfølgende døgn koster kr. 500,- og skal Hoppekirken lejes ud over f.eks. En weekend aftales dette separat. 

Hoppekirken lejes på følgende betingelser:

 

Lejer skal selv sørge for:

 

  • Polititilladelse til opstilling og tilladelse hos grundejer 
  • Ansvarsforsikring 
  • Betaling af faktura senest en måneden før afhentning 
  • Afbestilling skal ske senest 1 måned før afhentning eller er udlejer berettiget til 50% af lejesummen, hvis afbestilling sker senest 14 dage før afhentning eller fuld leje. 
  • Afhentning på den af udlejer anvist adresse.

 

Enkelte punkter er uddybet herunder.

 

POLITITILLADELSE søges af lejer
For at bruge enhver hoppeborg offentligt, skal man ansøge politiet hver gang. Det er en god idé at gøre det hurtigst muligt. Normalt er behandlingstiden 4-6 uger.
Det gøres ved at kontakte den lokale politikreds (politiets administrative center – pac):
www.politi/pac
Tilladelser
Send digitalpost som borger
Brug Nem-Id.
Tilladelsen vil blive sendt via e-boks. Hold lige øje med at tilladelsen kommer og ellers ryk for den ved politiet.

 

ANDRE TILLADELSER – lejerens ansvar
Hvis Hoppekirken opstilles på andre end lejerens arealer skal lodsejer selvfølgelig spørges. Det gælder både private og offentlige områder (kommune, stat)
Lejeren skal sikre, at lejer har en ansvarsforsikring, hvis den lejes af Folkekirken. Lejer skal selv sørge for at der er tegnet ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring skal mindst skal dække skader på 5 Mill.

 

TILSYNSBOG
Hoppekirken bliver godkendt årligt, og der medfølger en kopi af tilsynsbog (den er vedhæftet). Denne kopi skal være ved Hoppekirken ved brug. Der ligger også en kopi i kassen i traileren.

 

Tilsyn med Hoppeborg ved leje
Ved brug skal der være mindst to myndige tilsynsansvarlige. Disse skal være bekendt med opstillings- og sikkerhedsvejledningen for at sikre at ingen kommer til skade og at der ikke sker skade på hoppekirken. Person- og tingskade er dækket af Folkekirkens ansvarsforsikring.
Der skal føres tilsyn i henhold til følgebrevet. Ligeledes skal der føres tilsyn med hvor mange der benytter Hoppekirken.

 

Efter brug:
Lejer er ansvarlig for udvendig og indvendig rengøring og tørring:
Ved tørvejr: Fjern alt skidt med kost eller hænder.
Ved fugt: Hoppekirken tørrer bedst ved at stå oppustet. (Husk opsyn hele tiden!) Alle tilgængelige steder aftørres med klude eller den medfølgende svaber. Er Hoppekirken fugtig ved returnering oplyses dette til udlejer.

Ud- og nedpakning
se Opstillingsvejledning som er medsendt.


Anker punkter
Hoppekirken skal forankres i underlaget med alle 12 medfølgende pløkker/vand poser. Pløkkerne slås i jorden i en vinkel på 30-45 grader hældende væk fra hoppekirken. Pløkkerne må højst stikke 2,5 cm op over jorden. Der medfølger ligeledes 12 vand sække, der fyldt med vand, kan benyttes som fastgørelse som alternativ til pløkke.

 

Strøm
Blæserne bruger ved oppustning en del strøm. Derfor kan det være nødvendigt at bruge 2 sikringsgrupper eller puste den ene op og så derefter den anden. Når begge er oppustet, er der ikke så stor strømforbrug.

 

Regn og blæst
Hvis det begynder at regne så lad hoppekirken være oppustet eller tag luften ud og overdæk med presenninger. Hvis blæserne slukkes i regn, suger hoppekirken vand og det løber ind i luftkanalerne. Hvis det sker, skal disse tømmes efter brug ellers vil hoppekirken være alt for tung både at håndtere og til at køre med på lovligvis på traileren. Ved kraftig blæst og regn skal aktiviteten indstilles og blæserne stilles et tørt.